Tag - mobifone 4g

Cùng trải nghiệm mạng 4G mobifone ngày 15/4/2016

Tin vui cho các tín đồ của mobifone vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 này mạng 4G Mobifone sẽ cho phép người dùng được trải nghiệm mạng 4G Mobifone ở một số địa điểm như sau.Ở ba trung tâm lớn của đất nước là : Thủ đô Hà Nội , Đà Năng và tp. Hồ Chín Minh Thời gian bắt đầu là ngày : 15/4/2016 Để được trải nghiệm 4G bạn cần phải có một thiết bị LTE 4G , [...]

Read more...