thiet-bi-phat-wifi-4g-zmi-mf855


Gói cước Free 10GB khi đổi từ sim 3G lên 4G vẫn tính tiền sử dụng khi chuyển về 3G
Rate this post