Phía nhà mạng cần phải thực hiện 100% thu hồi sim kích hoạt sẵn

Comments

comments